بی شائولین

  • رئیس سبک (کمیته) : صمد علیزاده
  • دبیر سبک :–
  • شماره تماس: ۰۹۱۲۵۶۰۴۵۰۴ و ۰۹۳۵۷۹۰۱۰۴۶
  • آدرس سایت:–
  • ایمیل:–

شائولین در زبان ماندارین بمعنای جنگل کوچک یا جنگل جوان و نام معبدی قدیمی و معروف است که در کوههای سونگ شان Song Shan در استان دنگ فنگ در ایالت هنان Henan واقع در قسمت مرکزی چین قرار دارد . این معبد شائولین سو ، شائولین چی ودر زبان کانتونی سیولام Sil Lum نامیده شده و در ژاپن بنام شورینجی شناخته می شود . راهب مشهور بودهیدهارما در قرن ۶ میلادی هجده حرکت معروف خود – شیپالوهان شو – را در آنجا پایه گذاری کرده است . 

این معبد در سال ۴۹۵ م به دستور امپراطوری از سلسله وی شمالی بنام  هسیائو وِن Hsiao Wen و برای راهبی هندی بنام باتواو Batuo یا فوتواو Fotuo بنا شده است . گفته می شود که قبل از آمدن بودهیدهارما ( تامو ) ، دو مرید ِ راهب باتواو ، بنامهای هوئی گوانگ و سِنگ جو در هنرهای رزمی مهارت داشته اند لذا سبکهای شائولین زودتر از آمدن تامو ، شروع شده اند . در طی سلسلة کی ( ۵۷۷ م – ۵۵۰ م ) راهبان شائولین ، معارتهای فراوانی در هنرهای رزمی و اسب سواری بدست آورده بودند. برخی از راهبان نیز حتی به قصد تعلیم خصوصی سایر معابد بودایی و تائوئیستی معبد اصلی را ترک کردند لذا معبد فوکین وانگتونگ Fukien Kwangtung و سایر معابد منطقه وو تانگ Wu Tang و ا می شان O Mei Shan بوجود آمده و یا گسترش یافتند! در اواخر سلطنت سلسلة سویی ( ۶۱۸ م – ۵۸۱ م ) لی شی مین پادشاه ایالت کوین ، اسیر وانگ شی چونگ Wang Shi Chong امپراطور خودمختار ایالت زنگ شد اما سیزده راهب شائولین تنها با کمک چوب او را از زندان آزاد کرده و ارتش سونگ را تارومار کردند ! بعد از این ماجرا ارتش ۱۰۰۰ هزار نفری ِراهبان تشکیل شده و بنام گارد امپراطوری شناخته شدند . در طول سلسلة سونگ ( ۱۱۲۶ – ۹۶۰ م ) شائولین متشکل از ۱۸ مدرسة اصلی و ۲۸۰ سبک مختلف بوده است ! در قرن ۱۶ میلادی ۱۸ حرکت ِ تامو در این معبد به ۱۷۰ حرکت شامل پنج سبک گسترش یافت که هر کدام از این ۵ سبک بنام یک حیوان نامگذاری شده و مجموعاً ووگون نامیده می شدند : ۱ ) ببر ۲ ) مار ۳ ) مرغ دُرنا ۴ ) اژدها ۵ ) پلنگ . حدس بر این است که هنرهای شائولین از ترکیب این پنج سبک با سایر هنرهای بومی شکل گرفته اند .

جوابی بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شدفیلدهای ضروری، مشخص شده اند. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>