بایگانی نویسنده: مدیر

Pasted Graphic 2

  مهرآسا عبدالهی توانست مدال نقره مسابقات آسیایی برونئی را از آن خود کند. هدایت ملی پوشان ساندا را در مسابقات آسیایی استاد خدیجه زینال زاده برعهده دارد. ادامه »