بایگانی نویسنده: مدیر

وضعیت تعداد مدال های تای چی در استان البرز

طی پنج سال اخیر و پس از سازماندهی تایچی البرز توسط استاد مهدی رمضان زادهدرحوضه سلامتی، هماهنگی و قهرمانی نتایج تیم تای چی البرز در مسابقات کشوری و بین المللی را در زیر مشاهده فرمایید تعداد کل مدال جهانی :۱۵ عدد تعداد کل مدال کشوری تا سال ۱۳۹۷، ۶۱ عدد تعداد کل مدال های کشوری در بخش بانوان در سال ... ادامه »