تای چی چوان

طرح تای چی خانواده

6

طرح تای چی خانواده، آموزش مجازی تای چی چوان، تن آرایی و روان آسایی _ بدن سازی تخصصی، آموزش تای چی از مبتدی تا پیشرفته زیر نظر مستقیم : استاد مهدی رمضان زاده: (مجری و مدرس)   مربی بین المللی تای چی قهرمان ملی و بین المللی مربی و داور زسمی فدراسیون ووشو دارای درجه فنی دان ۴ فدراسیون ایران دارای دان یک جهانی استاد  ... ادامه »