تای چی چوان

تکنیک چوب و طناب ، ارزشمندترین راه مقابله با ویروس کرونا

تکنیک تای چی

 نقل محافل شده است! این روزها همه دارن از آن صحبت می کنند. بازار شایعات را نیز حسابی داغ کرده است. از دست فروش گرفته تا داروخانه ها و مراکز درمانی و آموزشی و سیاسیون و دولتی ها، همه را درگیر کرده و دارد زندگی عادی مردم را مختل می کند و همین روزهاست که تغییر نام دهد و خود ... ادامه »