بخشنامه

بخشنامه مسابقات قهرمانی ساندا آقایان یادواره شهید بهروز فلاحت پور

khaju_bridge_isfahan

هیأت ووشو استان البرز در نظردارد مسابقات قهرمانی ساندا آقایان یادواره شهید بهروز فلاحت پور را در رده سنی نوجوانان؛ جوانان و بزرگسالان جهت پویائی و آمادگی ورزشکاران به شرح زیر برگزار نماید : اوزان نوجوانان :۲۸- ۳۱- ۳۴- ۳۷- ۴۰-۴۳- ۴۶- ۴۹- ۵۲- ۵۶- ۶۰- ۶۵- اوزان جوانان :۴۸- ۵۲- ۵۶- ۶۰- ۶۵- ۷۰- ۷۵- ۸۰- اوزان بزرگسالان : ... ادامه »