بخشنامه

دیدار رئیس هیئت ووشو استان البرز با افشاری مسئول اداره ورزش و جوانان شهرستان اشتهارد

در این دیدار که با حضور اسماعیل سایه افکن رئیس هیات ووشو استان البرز، استاد شکاری رئیس هیات ووشو  شهرستان کرج، افشاری مسئول اداره ورزش و جوانان شهرستان اشتهارد، سلیمانی مسئول کمیسیون ورزش شهرستان اشتهارد، عابدینی مسئول هیات ووشو شهرستان اشتهارد، خانم کوه زادی نائب رئیس هیات ووشو اشتهارد، سید مهدی حسینی خزانه دار هیات ووشو اشتهارد، اکبر زارع عضو ... ادامه »