اخبار

اولین جلسه هیئت رئیسه ووشو استان البرز در سال ۱۳۹۸ و نقد و بررسی عملکرد سال ۹۷ و تصویب تقویم عملیاتی سال ۹۸ در محل دفتر هیئت ووشو استان البرز

اولین جلسه هیئت رئیسه ووشو استان البرز در سال ۱۳۹۸ و نقد و بررسی عملکرد سال ۹۷ و تصویب تقویم عملیاتی سال ۹۸ در محل دفتر هیئت ووشو استان البرز ادامه »